Chronische pijn

Chronische pijnklachten

Chronische pijnklachten zijn een veel voorkomend probleem. We spreken van chronische pijn als de pijn meer dan drie maanden aanwezig is. Chronische pijnklachten hebben veel invloed op het dagelijks functioneren en de kwaliteit van leven, soms zelfs zoveel dat mensen de grip op hun leven kwijt raken. Uit onderzoek blijkt dat mensen nog niet altijd de beste behandeling krijgen om met de pijnklachten te leren omgaan.

Chronisch Pijn Protocol

Om de zorg aan chronisch pijnpatiënten verder te verbeteren, ontwikkelden een aantal oefentherapeuten in samenwerking met revalidatieartsen een eenduidige behandelwijze: het Chronisch Pijn Protocol. De behandeling richt zich niet op pijnvermindering, maar wil de pijn minder leidend maken in het leven. Grip leren krijgen op de klachten staat hierin centraal. Therapeuten die werken volgens het Chronisch Pijn Protocol zijn intensief geschoold om mensen met chronisch pijnklachten te kunnen begeleiden.

Waar bestaat de therapie uit?
Een sessie duurt 30 minuten. Gemiddeld krijgen mensen zo’n 12 behandelingen verspreid over 3- 6 maanden. Voor iedereen wordt een programma op maat gemaakt. Samen met de oefentherapeut gaat u aan de slag met de door u gestelde doelen. De doelen richten zich op het verbeteren van de vaardigheden die voor u belangrijk zijn.

Meer informatie
over de inhoud van de behandeling is ook te vinden in de patiëntenfolder of op de website
www.netwerkchronischepijn.nl