Zwangerschap

Zwangerschap
zwangerschap
Een zwangerschap kan, door de veranderde situatie en belasting van het lichaam, gepaard gaan met algemene klachten en met klachten van bijvoorbeeld rug en bekken. De oefentherapeut-Mensendieck geeft voorlichting met betrekking tot de zwangerschap, de bevalling én de periode na de bevalling.
De oefentherapeut-Mensendieck begeleidt de zwangere vrouw door uit te leggen wat de gevolgen voor het lichaam en de gewrichten zijn. Ook geeft zij tips en adviezen. Zij leert de zwangere vrouw oefeningen om te ontspannen en het hele lichaam op de juiste manier te gebruiken.
Met name in de periode na de bevalling waarin het lichaam zich herstelt en zich opnieuw moet aanpassen, kunnen de aanwijzingen en oefeningen van de oefentherapeut een belangrijke bijdrage leveren aan het opheffen en voorkomen van klachten en het verbeteren van de algehele conditie. Ook wordt aandacht besteed aan het op de juiste wijze (op)tillen en dragen van de baby, om zo klachten in de toekomst te voorkomen.

Bekkenklachten: Peripartum pelvic pain
Bekkenklachten als gevolg van zwangerschap was tot voor kort een onderschat probleem. Gelukkig is de laatste jaren de kennis en deskundigheid omtrent het ontstaan en de behandeling ervan toegenomen.

Oorzaak
Tijdens de zwangerschap treedt er onder invloed van hormonen een natuurlijke verweking van de gewrichtsbanden op. Dat heeft onder andere een instabiliteit van het bekken tot gevolg.
Veel vrouwen hebben tijdens de zwangerschap last van deze bekkeninstabiliteit. Dit kan leiden tot veel pijn en belemmering bij het dagelijks functioneren. Ook na de bevalling zijn de klachten meestal nog niet over.

Klachten
De pijn bevindt zich vaak rond het schaambeen, de stuit en de bilstreek. Daarnaast kan men last hebben van extra vermoeidheid door pijn. De plaats en de ernst van de klachten kunnen per persoon en per zwangerschap verschillen. Bovendien zijn de klachten vaak afhankelijk van de houding en beweging. In het dagelijks bewegen wordt vooral hinder ondervonden bij:

 • asymmetrische bewegingen, zoals het staan op één been, lopen en traplopen;
 • het lang in één houding staan, zitten of liggen;
 • het omdraaien in bed;
 • het opvangen van schokken, bijvoorbeeld in bus, trein of tram;
 • bukken/tillen;
 • het vrijen.
 • Oefentherapie
  De algemene doelstelling van de oefentherapie-Mensendieck is het bevorderen van het functioneren en het welbevinden van de patiënt binnen haar persoonlijke grenzen en mogelijkheden. In de visie van Mensendieck staat de totaliteit van het bewegen en van goede functionele bewegingsgewoonten centraal. Daarin spelen het bekken, de bekkenstabiliteit en -beheersing in vrijwel alle bewegingen een cruciale rol.
  Voor de vrouw met bekkenklachten betekent dit, dat er een evenwicht gevonden moet worden tussen dat wat ze doet (belasting) en dat wat haar lichaam kan (belastbaarheid).

  Behandeling tijdens de zwangerschap
  Tijdens de zwangerschap zal de therapie zich richten op:

 • de bewustwording van bewegingsmogelijkheden;
 • het aanleren van symmetrische en gestabiliseerde dagelijkse houdingen en bewegingen;
 • het vinden van de balans tussen rust en (gedoseerde) activiteiten;
 • het leren gebruiken van hulpmiddelen (bijv. de bekkenband);
 • het d.m.v. oefeningen activeren van de spieren die het bekken stabiel houden;
 • het bespreken en oefenen van verschillende baringshoudingen;
 • het geven van informatie, advies en begeleiding;
 • ontspanning en contact maken met het pijnlijke bekken;
 • het – ondanks de pijn – aanleren van normale spierspanning.
 • Na de zwangerschap
  Na de bevalling wordt er in het kraambed begonnen met het herstel, door middel van gerichte begeleiding en instructies. Daarna ligt het accent meer op spierversterking en uitbreiding van de activiteiten, tot alle normale bewegingen weer zonder klachten kunnen worden uitgevoerd.

  Bekken als centrum
  In de behandeling wordt gestreefd naar het vinden van stabiliteit in het gehele lichaam, waarbij alle delen op een goede manier met elkaar samenwerken. De dagelijkse bewegingen kunnen dan uiteindelijk correct en met zo min mogelijk hulpmiddelen uitgevoerd worden. Het bekken kan dan weer ervaren worden als centrum van voortbewegen, voorbestaan en welbevinden.