Vergoeding door zorgverzekeraar

U heeft geen verwijzing nodig voor oefentherapie Mensendieck
Er wordt dan een korte screening en intake en onderzoek uitgevoerd om te kijken of uw klachten door oefentherapie-Mensendieck verholpen kunnen worden. Deze screening wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed.
Voor meer informatie, neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Aanvullende verzekering
De behandeling wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. De behandeling kan op 2 manieren plaatsvinden, nl:
1. na een verwijzing heeft van uw huisarts of med. specialist
2. na een screening en een onderzoek door de praktijk, waarna de huisarts op de hoogte wordt gesteld dat u onder behandeling komt.

Ik heb met alle verzekeringen een contract.
Voor meer informatie, neem contact op met uw zorgverzekeraar

Basisverzekering
De behandeling wordt vergoed uit het basispakket:.
• bij een chronische indicatie, die vermeldt is op de : Chronische lijst pathologie. Vanaf de 20ste behandeling, de 1ste 20 worden vergoed, indien u een aanvullende verzekering heeft en een verwijzing van een medisch specialist.
• kinderen/jongeren tot 18 jaar.

Voor meer informatie, neem contact op met uw zorgverzekeraar.