Veel gestelde vragen

1: Wat is het verschil tussen fysiotherapie en oefentherapie-Mensendieck?
De fysiotherapeut behandelt mensen d.m.v. het gebruik van fysische technieken. Door UKG en interferentie-apparaten bijvoorbeeld. Massage wordt toegepast bij klachten waarbij spieren een te hoge spanning hebben. Een fysiotherapeut geeft ook oefeningen maar niet volgens de methode Mensendieck. Een oefentherapeut-Mensendieck masseert bv. niet maar laat de patiënt actief werken, werkt met spiegels, zodat iedere spierspanning en gewrichtsbeweging goed is te zien. Niets is standaard, het oefenprogramma is altijd maatwerk. Voor iedere patiënt/cliënt is er sprake van een individuele aanpak waarbij bewustwording van de patiënt centraal staat.

2: Wat is het verschil tussen oefentherapie Cesar en Mensendieck?
Marie Cesar was een leerling van Bess Mensendieck die na haar opleiding tot oefentherapeut-Mensendieck een eigen visie ontwikkelde. Zij vond de methode te statisch, wilde meer gebruik maken van hogere tempo's en ritmes. Ze werkte met de tamboerein en ontwikkelde o.a. springoefeningen. Een verschil is dat de Cesar therapeut de oefeningen voordoet. Een oefentherapeut-Mensendieck geeft daarentegen een mondelinge instructie. Nog steeds zijn er echter veel overeenkomsten tussen Mensendieck en Cesar.

3: Wordt het vergoed?
De therapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Voor jongeren onder de 18 wordt de therapie vergoed vanuit de basisverzekering en voor chronisch zieken geldt dat ze de eerste 9 uit de aanvullende verzekering vergoed krijgen en het resterende uit de basisverzekering. Kijk voor de actuele vergoedingen uw eigen polis goed na om vervelende verrassingen te voorkomen.

4: Komt u ook op de werkplek kijken?
Ja, indien u dat wilt, is dit mogelijk. Wanneer uw klachten sterk gerelateerd zijn aan uw werkomstandigheden kan een bezoek van mij aan uw werkplek zeer nuttig zijn. Ik geef dan aanwijzingen hoe uw werkplek ergonomisch verbeterd kan worden. Daarnaast is het nuttig om de geoefende werkhoudingen en bewegingen op de werkplek te herhalen met mij erbij. Ik kan eventuele knelpunten signaleren en correcties geven. In sommige gevallen zijn er zoveel aanpassingen nodig dat ik na een aantal weken nog eens op de werkplek terugkom. Dit, om te kijken of alle adviezen en aanwijzingen ook goed uitvoerbaar zijn gebleken. Het is ten alle tijden belangrijk dat u uw nieuw aangeleerde houdingen en bewegingen ook daadwerkelijk m.b.v. ergonomisch goed ontwikkeld materiaal kunt uitvoeren. Dit voorkomt immers het terugkomen van uw klachten.

5: Heeft u mijn klachten al eens eerder behandeld?
Wanneer u er zeker van wilt zijn, kunt u contact met mij opnemen.