Rug- en bekkenklachten

Lage rugklachten


Onderzoek wijst uit dat negen van de tien volwassenen minstens eenmaal in hun leven rugklachten krijgen. Bij 5 tot 10% van hen wordt een duidelijk aanwijsbare oorzaak gevonden, zoals:

  • een hernia
  • een vernauwing van het wervelkanaal (stenose)
  • een verschuiving of afglijden van wervels (spondylolisthesis)
  • een ingezakte wervel ten gevolge van osteoporose
  • een chronische aandoening zoals de ziekte van Bechterew
  • Bij de overige klachten (90-95%) is de oorzaak niet duidelijk. Wel staat vast dat overbelasting, spanning, een slechte conditie of verkeerd gebruik van de rug vaak een belangrijke rol spelen bij het ontstaan en instandhouden van de klachten.