Klachtenregeling

Bent u ontevreden over uw therapeut en lukt het niet om de klacht samen oplossen? Dan kunt u via onderstaande link een klacht indienen via het digitaal klachtenformulier:

http://www.klachtenloketparamedici.nl/Lists/Klachtenformulier/Formulier....