Chronisch zieken

Chronisch zieken
Patiënten met een chronische aandoening, zoals bijvoorbeeld: artrose, osteoporose, reuma, Parkinson, weten dat hun klachten niet van voorbijgaande aard zijn.
De oefentherapeut-Mensendieck kan u met oefeningen en adviezen leren met uw klachten om te gaan en indien mogelijk klachten helpen te verminderen en/of te voorkomen. U leert om er zelf iets aan te doen. Op deze manier bevordert het uw welbevinden en functioneren in het dagelijks leven.

Bij chronische aandoeningen is vaak sprake van problemen met het bewegingsapparaat. De behandeling bij een chronische aandoening is gericht op het verminderen en/of wegnemen van klachten, beter functioneren in het dagelijks leven en het vergroten van de mobiliteit. Training van dagelijkse activiteiten, zoals bij voorbeeld traplopen, bukken en opstaan, is een must om zelfstandig actief te kunnen blijven functioneren. Gerichte oefeningen kunnen de mobiliteit en de spierkracht vergroten, pijn verminderen en bewust omgaan met uw lichaam kan problemen voorkomen.
Verantwoord bewegen kan het verloop van een chronische aandoening positief beïnvloeden en de kwaliteit van leven verhogen.
Een goede balans tussen belasting en belastbaarheid van uw lichaam speelt hierin een belangrijke rol.
Indien nodig, krijgt u advies over het gebruik van hulpmiddelen, zoals bij voorbeeld het lopen met een stok.